Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium


Rytmisk Musik og Samskabelse er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor den studerende udvikler sine musikalske og kunstneriske færdigheder og styrker sin evne til at indgå i kreative samarbejder med andre aktører. Rytmisk Musik og Samskabelse er en helt ny uddannelse, som Det Jyske Musikkonservatorium tilbyder i Holstebro fra efteråret 2023.

Som studerende får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som musiker, underviser og 'samskaber'. Uanset om du primært optræder i en rolle som performer,  som komponist/arrangør eller som producer er det inddragende og kreative samarbejde i centrum. Uddannelsen tilbyder et bredt spektrum af undervisning, tværæstetiske projekter og koncerter samt praktikker, der rækker ud over konservatoriets egne rammer.

Som eksempler på hvad ‘Samskabelse’ og ‘tværæstetiske samarbejder’ går ud på kan nævnes at udvikle og igangsætte musikalske og kunstneriske projekter, som inddrager grupper af mennesker, der ikke normalt er kunstneriske aktører, f.eks. småbørnsmødre, borgere på plejehjem, ansatte på virksomheder etc.

Det er også at deltage i projekter og aktiviteter, der allerede foregår i lokalområdet, f.eks. Lars Greves ’Resonerende Rum’ og nordatlantiske samarbejdsprojekter med aktører fra Grønland, Island og Færøerne. Det kan være i form af regulære instrumentale undervisningspraktikker eller projekter der inddrager og inspirerer nye målgrupper, f.eks. i grønlandske bygder.

Der lægges også vægt på samarbejde på forskellige måder med danserne fra Den Danske Scenekunstskole, der også flytter til Holstebro.

I de første år får uddannelsen base på Bisgårdmark, som i forvejen rummer Holstebro Musikskole, OrkesterEfterskolen, Orkester MidtVest, Sangkraft Holstebro og orkestersal samt MGK MidtVest. Første år optages seks studerende, over de følgende år udvides til i alt 30 studiepladser, fordelt over fem årgange, idet uddannelsen også får en kandidat-overbygning.

Læs mere

1

studieretning

6

studerende

Ønsker du at kontakte DJM?

Kontakt studieleder Linda Kaul Steffensen: liks@musikkons.dk, eller konstitueret rektor Keld Hosbond: keho@musikkons.dk.